EMO versus DEMO

Emo versus Demo 24-díl

20. srpna 2010 v 20:39 | Edianka
Tannya se svalila na zem a zakryla si hlavu rukama, jako by ji chtělo napadnout nějaké divoké zvíře. V tom okamžení ji však Tim dohnal a snažil se kopající a kousající dívku přimáčknout k zemi a přinutit ji, aby se konečně vzpamatovala...

EMO versus DEMO 23-díl

11. dubna 2010 v 0:16 | Edianka
Zavládla chvíle ticha, jakoby měla patřit nešťastnému osudu "šílené" Dariky. Nikdo se nechystal nic říkat, ba ani sama Darika ne. Ač podobné chvilky Tannya nenáviděla, tentokrát to ticho neprolomila, protože věděla, že by tomu nijak nepomohla. Jestli o tom nechce mluvit, nebude ji přece nutit...

EMO versus DEMO 22-díl

31. března 2010 v 21:39 | Edianka
Tannya začala ječet jak šílená, když uslyšela cvaknutí odjištěné vzduchovky. Tim myslel, že je to jejich poslední vteřinka, a tak se naposled zhluboka nadechl a vydechl. V jediné desetině vteřiny se mu před očima mihl celý jeho život...

EMO versus DEMO 21-díl

27. března 2010 v 15:06 | Edianka
,,Tak...půjdeme?" navrhla Tannya, když byli těsně u sebe. Tim se pousmál a sklopil hlavu. Pustil Tannyu za ruce a kousek poodstoupil. ,,Jasně, jo...ano." zakoktal se. Tannya se zeširoka usmála a pozorovala Timův "záchvat rozpaků"...

EMO versus DEMO 20-díl

6. března 2010 v 14:02 | Edianka
,,Zdrhej!" křikl Tim a popadl ji za ruku. Běželi tak rychle, jak to jen šlo. Nedbali větviček, které jim šlehaly do očí, nedbali ani svých těžkých promočených bot. Kde se tady vůbec vzal? Ani jeden z nich si tím teď hlavu nelámal! Viděli medvěda, viděli! A to jim stačí...

EMO versus DEMO 19-díl

23. ledna 2010 v 18:35 | Edianka
,,Neboj! To jsem já, Tannyo. Nekřič, pšššt!" svíral dívčinu ruku a pokusil se ji utěšit. Tannya se rozbrečela a pověsila se Timovi na krk. Stále v šoku a s rozklepaným zmrzlým tělem na něm visela jako klíště. ,,Klid, to je dobrý. Už je to dobrý..."

EMO versus DEMO 18-díl

29. listopadu 2009 v 17:46 | Edianka
Tannya vystartovala jako šipka ze židle a málem se při tom spěchu rozplácla na schodech. Ostatní na ni jen v šoku zírali-Rosemary stále výtlem. ,,Tannyo, co se děje? Kam to běžíš?" křikl s úšklebkem Jimm, ikdyž to moc dobře věděl.

EMO versus DEMO 17-díl

24. října 2009 v 15:42 | Edianka
,,Tannyo!...Jimme, kde se tady berete?" sbíral si Tim svoje saky-paky. Tannya se ještě nevzpamatovala z pohledu, při kterém Tim doslova strčil jazyk do krku Rosemary a tupě zírala na polonahou Rose, která se povalovala na gauči s pěknou opicí...

EMO versus DEMO 16-díl

23. září 2009 v 15:48 | Edianka
Tannya zařvala a chytila se za naraženou hlavu. Kousek dál od ní se s rukama na levém oku svíjel Jimm. ,,Sakra, co tu děláš, chlape!?" vyprskla Tannya, když si ho změřila.
,,Tfuj babo, jsem se lek!" zakašlal Jimm a prudce vydechoval. Zachvíli už se oba sami sobě smáli a Tannya úplně zapoměla, co se předtím odehrálo...

EMO versus DEMO 15-díl

30. srpna 2009 v 14:28 | Edianka
,,Tannyo? Prosím, otevři," žadonila za dveřmi Donna. Tannya zaváhala, ale nakonec přece jen otočila klíčem a posadila se zpátky na postel.
,,Ach Tannyo," vzdychla Donna, když pohlédla na její ubrečené oči. ,,Je mi to...je mi to tak líto, promiň," přisedla si ke kamarádce a položila jí ruku na rameno...
 
 

Reklama